III tura wnioskowania o akademik

UWAGA studenci i doktoranci UMCS!

III tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich
na rok akademicki 2023/2024

W terminie od 6 września do 13 września 2023 r. można złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024.


Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2023/2024 kształcić się w Uczelni, tj.:

 • osoby przyjęte na studia (I rok I stopnia, I rok II stopnia oraz I rok studiów jednolitych magisterskich) od roku akademickiego 2023/2024
 • studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 byli studentami: I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia,
 • aktualni doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich, o ile nadal są prowadzone oraz uczestnicy I-III roku szkół doktorskich, którzy rozpoczną kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy będą kontynuować kształcenie.

Prosimy składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim za pośrednictwem USOSweb.

Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest poniżej.

Wnioski w formie papierowej nie będą przyjmowane.


Terminarz:

 • 6-13 września  2023 r. - składanie wniosków w systemie USOSweb,
 • po 13 września  2023 r. - ogłoszenie wyników za pośrednictwem USOSweb,
 • do 17 września 2023 r. - potwierdzenie przez studenta w USOSweb zajęcia przyznanego miejsca,
 • do 18 września  2023 r. - wniesienie opłaty rezerwacyjnej / kaucji (400 zł).

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz osoby wychowujące się w niepełnych rodzinach w wyniku śmierci któregoś z rodziców lub obydwojga z nich, na ekranie 6. w systemie USOSweb zobowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome lub z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4. w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Szczegółowe informacje na temat warunków mieszkalnych w Domach Studenckich UMCS


DS. Helios jest wyłączony z możliwości wnioskowania na rok akademicki 2023/2024.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@mail.umcs.pl; tel. (81) 533-86-27.

  Aktualności

  Data dodania
  5 września 2023