III tura składania wniosków o akademik

W terminie od 24 sierpnia do 15 września 2017 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/18.

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I, II i III stopnia (także osoby przyjęte na I rok studiów, które nie złożyły wniosku w II turze).

Aby zalogować się po raz pierwszy do USOSweb, należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl, kliknąć "ustaw nowe hasło" i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder powiadomienia).

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm. Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych tj. rodzic samotnie wychowujący dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba będąca sierotą albo półsierotą czy też małżeństwo studenckie po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego ww. okoliczność:

 1. osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – (DS. „Helios” pok. 5) lub
 2. skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, niewidomą, poruszającą się na wózku inwalidzkim lub o kulach zaznacz to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb.

Po 16 września br. otrzymacie Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 25 września br. wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 533-86-27.

  Aktualności

  Autor
  Danuta Matusiak
  Data dodania
  12 września 2017