II tura składania wniosków o akademik - dla osób przyjętych na I rok studiów

UWAGA kandydaci na studia na UMCS!
II tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich

W terminie od 23 sierpnia do 13 września 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/22. 

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich.

Aby zalogować się po raz pierwszy do usosweb należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/ , kliknąć "ustaw nowe hasło"
i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder Powiadomienia).

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm. Prosimy o nieskładanie wniosków w wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, w systemie USOSweb zobowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 9. w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Po 15 września br. otrzymają Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 24 września br. wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji decyzji Komisji w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl; tel. (81) 533-86-27.

    Aktualności

    Autor
    Danuta Matusiak
    Data dodania
    6 września 2021