II tura składania wniosków o akademik

Uwaga kandydaci na studia!
II tura składania wniosków
o przyznanie miejsca w domu studenckim

W terminie od 24 sierpnia do 16 września 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/21.

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich.

Aby zalogować się po raz pierwszy do USOSweb, należy wejść na stronę https://login.umcs.pl/, kliknąć „ustaw nowe hasło” i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder powiadomienia).

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm. Prosimy o nieskładanie wniosków wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty,  na ekranie 6. w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4. w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Po 17 września br. otrzymają Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckichrównież za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 25 września br. wyłącznieza pomocą platformy internetowej usosweb.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji decyzji Komisji w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl; tel. (81) 533-86-27.

    Aktualności

    Autor
    Danuta Matusiak
    Data dodania
    11 września 2020