Idea 3W dla Zdrowia - konkurs dla start-upów na najlepszy elevator pitch

Konsorcjum 3W, którego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest członkiem, organizuje konkurs pt. „Idea 3W dla Zdrowia” dla start-upów na najlepszy elevator pitch. Uczestnicy mają za zadanie zgłosić projekty technologiczne, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech naturalnych zasobów – wodę, wodór, węgiel oraz pozytywnie wpływają na jakość życia i zdrowia człowieka. Zgłoszenia można wysyłać do 9 marca br. Nagrodą w konkursie będzie prezentacja projektu podczas III Kongresu 3W.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, start-upów, naukowców i studentów, którzy realizują projekty zgodne z Ideą 3W oraz są autorami projektów lub pomysłodawcami innowacji czy technologii wykorzystujących jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel – mogących pozytywnie wpływać na jakość życia i zdrowie człowieka.

Kapituła Konkursu będzie oceniać wideo z elevator pitch*. Uczestnicy, którzy najlepiej zaprezentują na zapisie wideo swój projekt związany z 3W, wystąpią w Warszawie przed szerokim audytorium podczas III Kongresu 3W. Ubiegłoroczna edycja imprezy organizowanej przez BGK zgromadziła prawie 500 słuchaczy i 100 mówców.

Zachęcamy do składania zgłoszeń - szczegółowe informacje dot. konkursu i formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.


*Elevator pitch (lub elevator speech) to termin stworzony w Stanach Zjednoczonych, określający krótką, najczęściej kilkudziesięciosekundową prezentację osoby, firmy, projektu, usługi lub produktu. Przekaz ten musi być przede wszystkim zwięzły oraz przekonujący.

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2023