I tura składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku

W terminie od 20 maja do 20 czerwca 2017 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/18.

Wnioski mogą składać studenci:

 • I-IV roku studiów jednolitych magisterskich,
 • I-II roku studiów licencjackich (3-letnich),
 • I-III roku studiów inżynierskich (3,5 letnich),
 • I roku studiów II stopnia

oraz doktoranci I, II, III i IV r.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim TYLKO poprzez USOSweb.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku o miejsce w akademiku >>

Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych (tj. rodzic samotnie wychowujący dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba będąca sierotą albo półsierotą czy też małżeństwo studenckie) po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego ww. okoliczność:

 • osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (DS „Helios”, pok. nr 5) lub
 • skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.

Osoby niepełnosprawne poruszającą się na wózku inwalidzkim lub o kulach, powinny zaznacz to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb.

Po 21 czerwca br. otrzymacie Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich. Informacja zostanie udzielona za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 20 lipca br. WYŁĄCZNIE za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 533-86-27.

  Aktualności

  Autor
  Danuta Matusiak
  Data dodania
  1 czerwca 2017