I tura składania wniosków o miejsce w akademikach

UWAGA studenci i doktoranci UMCS!

I tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich
na rok akademicki 2023/2024

W terminie od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2023/2024 kontynuować kształcenie w Uczelni, tj.:

1) studenci będący aktualnie studentami:

 • I–IV roku studiów jednolitych magisterskich
 • I, II roku studiów licencjackich (3-letnich)
 • I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5-letnich)
 • I roku studiów II stopnia

2) aktualni doktoranci

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim za pośrednictwem USOSweb.

Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest poniżej.

Wnioski w formie papierowej nie będą przyjmowane.


Terminarz:

 • 9-30 czerwca 2023 r. - składanie wniosków w systemie USOSweb,
 • po 5 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników za pośrednictwem USOSweb,
 • do 20 lipca 2023 r. - potwierdzenie przez studenta w USOSweb zajęcia przyznanego miejsca,
 • do 26 lipca 2023 r. - wniesienie opłaty rezerwacyjnej / kaucji (400 zł).

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz osoby wychowujące się w niepełnych rodzinach w wyniku śmierci któregoś z rodziców lub obydwojga z nich, na ekranie 6 w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome lub z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS. Szczegółowe informacje na temat warunków mieszkalnych w Domach Studenckich UMCS znajdują się na stronie https://www.akademik.umcs.pl/.


DS. Helios jest wyłączony z możliwości wnioskowania na rok akademicki 2023/2024. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@mail.umcs.pl; tel. (81) 533-86-27.

  Aktualności

  Data dodania
  9 czerwca 2023