I tura składania wniosków o miejsce w akademiku

Uwaga Studenci i Doktoranci UMCS!

I tura składania wniosków
o przyznanie miejsca w domu studenckim
w roku akademickim 2022/2023

W terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/23.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2022/23 kontynuować kształcenie w Uczelni tj.

1) aktualni studenci:

 • I–IV roku studiów jednolitych magisterskich,
 • I, II roku studiów licencjackich (3-letnich),
 • I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5-letnich),
 • I roku studiów II stopnia,

2) aktualni doktoranci.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim TYLKO poprzez USOSweb. Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

Szczegółowa instrukcja postępowania (rekomendujemy korzystanie z innej przeglądarki niż Microsoft Edge).

Terminarz:

 • 1-30 czerwca 2022 - składanie wniosków w systemie USOSweb
 • po 2 lipca 2022 - ogłoszenie wyników prac Komisji ds. Domów Studenckich za pośrednictwem USOSweb
 • do 20 lipca - potwierdzenie przez studenta w USOSweb zajęcia przyznanego miejsca (komunikat)
 • do 26 lipca 2022 r. - wniesienie opłaty rezerwacyjnej / kaucji (komunikat).

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, na ekranie 6 w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach, proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

DS. Helios wyłączony jest z możliwości wnioskowania w I turze, w przypadku kolejnych tur decyzja zostanie podana w odrębnej informacji.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@umcs.pl, tel. (81) 533-86-27.

  Aktualności

  Autor
  Danuta Matusiak
  Data dodania
  31 sierpnia 2022