Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

W roku akademickim 2019/2020 studenci oraz doktoranci generują oświadczenie o dochodach oraz wnioski za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy zarejestrować, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w swoim dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta w terminie określonym w niniejszym harmonogramie.

W celu usprawnienia pracy komisji prosimy o dostarczanie dokumentacji w wersji papierowej do dziekanatu wraz z wnioskiem i oświadczeniem o dochodach od razu po zarejestrowaniu wniosku!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 41/2019 Rektora UMCS.

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram składania wniosków.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    31 października 2019