Grupa psychoterapeutyczna dla studentów UMCS - zapisy

Ostatnie wolne miejsca na grupę psychoterapeutyczną dla studentów UMCS

Dla kogo?

Zapraszamy studentów UMCS, którzy:

 • cierpią z powodu depresji, lęków, fobii, obsesji,
 • przeżywają traumę,
 • mają zaburzenia jedzenia (anoreksję, bulimię, objadanie się),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • borykają się z problemami rodzinnymi,
 • cierpią z powodów somatycznych,
 • mają myśli samobójcze,
 • czują się nieszczęśliwe lub samotne,
 • cierpią na inne zaburzenia psychiczne,
 • mają trudność w bliskich relacjach partnerskich i rodzinnych.

Przyjmujemy osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy jak również te, które mają zalecenia uczestnictwa w psychoterapii przez psychiatrów, psychologów, lekarzy.

Jak się zapisać?

 1. Wypełnij formularz online: podaj imię nazwisko, kierunek studiów, wiek, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Poczekaj na telefon od terapeuty – dr Renata Krawczyk. Podczas rozmowy uzgodnicie dokładną godzinę i datę konsultacji.
 3. Przyjdź na umówiony termin. Jeżeli z ważnego powodu nie będziesz mógł przyjść, koniecznie powiadom telefonicznie terapeutę. Na Twoje miejsce czekają inne potrzebujące osoby.
 4. Po zakwalifikowaniu do grupy dostaniesz informację mailem od terapeuty.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja psychoterapeuty.

Organizacja:

Spotkania grupy psychoterapeutycznej będą trwać od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r., zazwyczaj co dwa tygodnie, po 4 godziny. Udział we wszystkich sesjach jest obowiązkowy. Psychoterapia odbywa się w grupie liczącej około 12-15 osób.

Terminy spotkań grupy psychoterapeutycznej:

lp

Data spotkań grupowych

Godziny

1.

12 XII 2018 (śr)

16.00-20.00

2.

13 XII 2018 (czw)

16.00-20.00

3.

19 XII 2018 (śr)

16.00-20.00

4.

09 I 2019 (śr)

16.00-20.00

5

23 I 2019 (śr)

16.00-20.00

6.

06 II 2019 (śr)

16.00-20.00

7.

27 II 2019 (śr)

16.00-20.00

8.

13 III 2019 (śr)

16.00-20.00

9.

27 III 2019 (śr)

16.00-20.00

10.

03 IV 2019 (śr)

16.00-20.00

11.

15 IV 2019 (pn)

16.00-20.00

12.

08 V  2019 (śr)

16.00-20.00

13.

22 V 2019 (śr)

16.00-20.00

14.

05 VI 2019 (śr)

16.00-20.00

Miejsce (konsultacji i sesji psychoterapeutycznych):

ul. Narutowicza 12, Oficyna (budynek w podwórku Instytutu Pedagogiki), pok. 14. Gabinet Uczelnianego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM.

Prowadzący:

dr Renata Krawczyk – jest certyfikowanym psychoterapeutą, ukończyła całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje w nurcie integratywnym systemowym, w swojej pracy łączy różne sposoby i metody terapeutyczne. Odbyła staż kliniczny w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, jest psychoterapeutą w NZOZ Przychodni Specjalistycznej „Hipoteczna 4” w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prowadzi praktykę prywatną. Jest Członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (członek zwyczajny). Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

dr hab. Katarzyna Klimkowska - coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (Solution-Focused Approach), trener, psychoprofilaktyk. Uczy się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie CTSR. Jest w procesie certyfikacji na Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Przyjmuje osoby dorosłe (studentów, doktorantów), które chcą pracować nad swoimi celami i rozwiązaniami prowadzącymi do osiągania celów. Generalne założenie pracy: "Klient jest ekspertem od swojego życia". Jej podejście do życia i pracy: "Chodzę po jasnej stronie mocy".

Założenia TSR:

 • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
 • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
 • Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste. (www.ctsr.pl)

Nabór do grupy psychoterapeutycznej dla studentów


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji zajęć grupy psychoterapeutycznej dla studentów, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów.
 • w celu organizacji zajęć grupy psychoterapeutycznej dla studentów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji zajęć grupy psychoterapeutycznej dla studentów. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w zajęciach grupy psychoterapeutycznej dla studentów, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  21 listopada 2018