Godziny rektorskie na Wydziale Ekonomicznym (22.03.)

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski ogłasza 22 marca 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym ze względu na organizację Drzwi Otwartych.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    19 marca 2019