Formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością

Studentów z niepełnosprawnością informujemy o możliwości skorzystania w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 z różnych form wsparcia.

Pomoc asystenta dydaktycznego

Asystenci dydaktyczni pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne na Uczelnię, a także w sporządzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Skalska

Transport specjalistyczny

Zapewniamy dowóz na zajęcia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.

Osoba do kontaktu: Maciej Fidor

Wypożyczalnia sprzętu

Studenci mogą wypożyczyć na okres jednego semestru dyktafony, powiększalniki, notebook i system FM.

Osoba do kontaktu: Maciej Fidor

Szczegółowych informacji na temat każdej formy wsparcia udzielają pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS.
W celu skorzystania z ww. form wsparcia należy wypełnić wniosek (do pobrania ze strony lub w biurze Zespołu – dotyczy studentów, którzy nie korzystali ze wsparcia w semestrze zimowym).

Do wniosku prosimy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie niezbędne informacje (regulamin i wnioski) można znaleźć na stronie UMCS w zakładce: Student/ Student z niepełnosprawnością/ Formy wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon"
Ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
Tel: 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Skalska
    Data dodania
    22 lutego 2016