Festiwal Design Thinking Week 2015 - zaproszenie

Zaproszenie do współorganizacji ogólnopolskiego Festiwalu Design Thinking Week 2015.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

w imieniu Stowarzyszenia Top500 Innovators, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych współorganizatorów, mam przyjemność zaprosić chętne, zmotywowane, aktywne i świadome społecznie osoby do udziału w organizacji ogólnopolskiego Festiwalu Design Thinking Week 2015.

To druga edycja wydarzenia, pierwszy Design Thinking Week został zorganizowany rok temu w jedenastu miastach Polski. Wtedy zebraliśmy ponad 1000 uczestników, którzy zdobywali nowe doświadczenia podczas 25 warsztatów i 2 konferencji. Design Thinking Week to pierwszy ogólnopolski festiwal myślenia projektowego, który odbędzie się w bieżącym roku we wszystkich dużych i mniejszych miastach Polski w dniach od 2 do 8 listopada.

Design thinking to metodyka kreatywnego i usystematyzowanego podejścia do projektowania innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich użytkowników. Design thinking to narzędzie wykorzystywane w celu dostarczenia przedsiębiorcom pomysłów na innowacyjne produkty i usługi oraz pomagające młodym ludziom rozwijać w sobie kreatywność i umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym środowisku. Misją DTW jest mobilizacja środowiska zainteresowanego rozwojem myślenia projektowego ukierunkowanego na innowacje do wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnych oraz dostarczenie narzędzi do organizacji i realizacji innowacyjnych projektów rozwiązujących ich problemy.

Szczerze wierzymy, że nasz piękny Lublin zasługuje na to, aby w tym roku również u nas został zorganizowany Festiwal i dla tego liczymy na Waszą pomoc w jego organizacji. Do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności pracowników UMCS, doktorantów, członków studenckich kół naukowych oraz aktywnych studentów, jak również przedsiębiorców i działaczy społecznych. Obiecujemy dużo pracy i dużo satysfakcji po jej wykonaniu! Dla kilku najbardziej aktywnych osób zostaną zorganizowane wyjazdowe szkolenia z Design thinking.

Czekamy na Was!

DTW'15 Team

Kontakt: 
Oleg Demchuk (Top500 Innovators, UMCS) 
oleh.demchuk@umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Autor
    Oleh Demchuk
    Data dodania
    13 maja 2015