Dostęp do pism w ramach programu: Wiedza on-line

Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dzięki udziałowi w programie Związku Banków Polskich pt. „Wiedza on-line” otrzymują bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących wydań pism: „Miesięcznik Finansowy BANK”, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, „Kurier Finansowy”, „Finansowanie Nieruchomości”, „Europejski Doradca Samorządowy”.
Aby skorzystać z Programu, wystarczy kliknąć TAK i zarejestrować się na stronie aleBank.pl.

Zachęcamy do udziału w Programie.

 

 

 

 

    Aktualności