Domy studenckie - możliwość ponownego kwaterowania

Osoby, które opuściły domy studenckie w okresie 11 marca - 25 maja 2020 r. i które zainteresowane są ponownym zakwaterowaniem, prosimy o skontaktowanie się z Biurem Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów od poniedziałku do piątku w godz. 9-14:

tel.: (081) 533-86-27,
email: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

celem ustalenia możliwości zakwaterowania, w tym dnia i godziny wejścia do danego domu studenckiego.

Ponowne zamieszkanie w domu studenckim będzie odbywać wg. następujących zasad:

 1. z zakwaterowania będą mogły skorzystać osoby, które są studentami/doktorantami/pracownikami UMCS:
  • przebywały w domu studenckich wg stanu na dzień 11 marca 2020 r.,
  • są studentami/doktorantami kierunków, na których planowane jest kontynuowanie zajęć w formie stacjonarnej – w szczególności lab. eksperymentalne, zajęcia na kierunkach artystycznych, praktyki lub osobami prowadzącymi badania naukowe,
  • są zdrowe, jak również nie przebywają w warunkach kwarantanny lub pod nadzorem epidemicznym;
 2. pozostawienie rzeczy w określonym domu studenckim w okresie od dnia 11 marca do dnia 25 maja 2020 r. nie jest jednoznaczne z możliwością ponownego zakwaterowania w tym samym domu studenckim lub w tym samym pokoju;
 3. kwaterowanie będzie realizowane w domach studenckich począwszy od dnia 29 maja 2020 r. w godz. 9-14, zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do danego domu studenckiego, maksymalnie do dnia 31 lipca 2020 r.;
 4. kwaterowanie odbywać się będzie domach studenckich według następującej kolejności (decyduje limit dostępnych miejsc), z zastrzeżeniem pkt. 5:
  • DS. Kronos,
  • DS. Jowisz,
  • DS. Femina,
  • DS. Ikar,
  • DS. Helios;
 5. osoby będą kwaterowane pojedynczo do pokoi, w których nie znajdują się rzeczy pozostawione przez osoby uprzednio zajmujące pokój. Ograniczenia nie stosuje się do osób najbliższych tj. małżonka, rodzeństwa, dzieci, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu z zastrzeżeniem pkt. 1-4;
 6. w domu studenckim nie ma możliwości odbycia kwarantanny;
 7. odpłatność za miejsce w domu studenckim wynika odpowiednio z komunikatu JM Rektora z 15 maja 2019 r.

Zarządzenie  nr 40/2020 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

  Aktualności

  Autor
  Danuta Matusiak
  Data dodania
  17 czerwca 2020