Dofinansowanie studiów osób niepełnosprawnych

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w sprawie programu Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, że zgodnie z ust. 4 rozdz. I Uchwały nr 71/2016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 grudnia 2016 r. realizator programu (MOPR Lublin) ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu, np. terminu złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest osoba mieszkająca na terenie miasta Lublin, legitymująca się orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równorzędnym), pobierająca naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Wnioski należy składać w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 88-92, pokój 109.

KIEROWNIK
Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Agnieszka Czapska

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Skalska
    Data dodania
    30 listopada 2017