Dofinansowanie kosztów nauki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie realizują pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr letni należy składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w terminie od 13 do 30 marca 2017 roku.

Formy dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • czesne (opłata pobierana za naukę w szkole policealnej lub wyższej),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (niewymagająca rozliczenia kwota przeznaczona na wydatki związane z pobieraniem nauki),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Aktualności

  Autor
  Maciej Fidor
  Data dodania
  23 marca 2017