Dodatkowy nabór na ewentualne wolne miejsca w Domach Studenckich

W terminie od 14 września 2022 r. będzie trwała tura składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS (tzw. III tura wnioskowania) na rok akademicki 2022/2023.

W III turze wnioskowania wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane osoby będące studentami Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wnioski należy składać w formie papierowej, wzór wniosku dostępny jest tutaj, należy przesłać skan pdpisanego wniosku na dares akademi@umcs.pl. Wnioski złożone przed tym terminem również będą rozpatrywane.

Osoby z niepełnosprawnościami, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty,  zobowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

 

Terminarz:

  • od 14 września 2022 r. - do wyczerpania limitu miejsc, zastrzegamy możliwość przekazania informacji po 26 września 2022 r., po zakończeniu trwającej II tury;
  • do 2 października r. - wniesienie opłaty rezerwacyjnej / kaucji (komunikat).

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Rektora z dnia 14 września 2022 r. 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@umcs.pl, tel. (81) 533-86-27 

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022