Decyzje o przyznaniu stypendium Rektora

Uczelniana Studencka Komisja Socjalna oraz Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów pragną poinformować, że decyzje o przyznaniu stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostały przekazane do dziekanatów poszczególnych Wydziałów.

.

    Aktualności

    Autor
    Wiktor Rysak
    Data dodania
    16 grudnia 2015