Decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów

Komunikat w sprawie wydawania decyzji dotyczących stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów UMCS w Lublinie informuje doktorantów, że decyzje komisji odnośnie stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018 przekazano poszczególnym dziekanatom do wydawania zainteresowanym uczestnikom studiów doktoranckich.

Wypłat przyznanych stypendiów, z wyrównaniem od października, można się spodziewać w grudniu br., po uprawomocnieniu się decyzji, tj. minimum 14 dni od daty ich odbioru.

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    29 listopada 2017