Broszura: Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do zapoznania się z broszurą dotyczącą wsparcia rówieśników doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.

Państwo, jako studenci UMCS, możecie pomóc kolegom z tego rodzaju trudnościami. Wasza akceptacja, zrozumienie i równe traktowanie mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia całej grupy studenckiej.

Broszura powstała w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet realizowanego we współpracy Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS z Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, działającym w Biurze Spraw Studenckich w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Skalska
    Data dodania
    31 maja 2016