Bezpłatny kurs języka polskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego, realizowanym w ramach projektu „Foreigners @ UMCS – kompleksowy zespół działań i rozwiązań systemowych zorientowanych na usprawnienie oraz wzmocnienie instytucjonalne UMCS w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy”.

Ten kurs językowy:

 • jest prowadzony przez doświadczonych lektorów języka polskiego gwarantujących wysoki poziom prowadzonych zajęć,
 • oferuje zajęcia w grupach o różnym poziomie zaawansowania,
 • jest całkowicie bezpłatny,
 • daje wyjątkową możliwość poznania języka lub osiągnięcia znacznie lepszego poziomu jego znajomości, umiejętności niezbędnej podczas pobytu w Polsce.

Terminy realizacji kursu
Kurs rozpocznie się w drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 i będzie realizowany przez 60 godz., a zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (każde zajęcia będą trwały 90 minut).

Uczestnicy
Kurs jest skierowany do wszystkich zagranicznych studentów/-tek UMCS, a także doktorantów/-tek i zagranicznych pracowników/-nic naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni.

Grupy
Docelowo zostaną utworzone trzy grupy, każda składająca się z 25 osób.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Osoba zainteresowana deklaruje chęć uczestnictwa w kursie poprzez:

 1. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego [załącznik nr 1], zawierającego oświadczenie, że zapoznano się z Regulaminem [załącznik nr 2] oraz spełnia warunki uczestnictwa w kursie,
 2. zapoznanie się i podpisanie Oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych [załącznik nr 3],
 3. dostarczenie ww. dokumentów do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych (DS. Grześ, ul. Langiewicza 24, pokój 10).

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia należy składać do dnia 08 lutego 2019.

Kontakt
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS:
DS. Grześ, pokój nr 10
ul. Langiewicza 24
tel. 81 537 29 26
adres e-mail: international.students@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Daniel Górecki
  Data dodania
  31 stycznia 2019