Badanie wspierania przedsiębiorczości studenckiej

Drodzy studenci, drogie studentki,

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) wraz z Komisją Europejską, w ramach projektu HEInnovate, prowadzą badania wspierania przedsiębiorczości studenckiej przez wyższe uczelnie w różnych krajach Europy. Ich celem jest opracowanie rekomendacji dla administracji państwowej wskazujących obszary wymagające poprawy. Jedną z form tego badania jest ankieta dla studentów Uniwersytetu. We wspomnianym projekcie uczestniczy także nasz Uniwersytet.

W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o udział w badaniu oraz wypełnienie poniższej ankiety. Całość zajmie Wam ok. 10 minut.

W ankiecie zostaniecie poproszeni o udzielenie odpowiedzi (pola wyboru) na pytania dotyczące Waszych doświadczeń w edukacji przedsiębiorczości oraz wspierania jej rozwoju przez Uniwersytet.

Aby wziąć udział w badaniu, należy wejść na stronę: https://www.soscisurvey.de/HEIStudentSurvey_POL/

Po wypełnieniu kwestionariusza będziecie mogli pobrać jeden wybrany raport OECD.

Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu!

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UMCS

    Aktualności

    Autor
    Arkadiusz Wronowski
    Data dodania
    10 maja 2016