Badanie w ramach projektu Erasmus-Agile

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „AGILE - Higher education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition” (pol. Odporność szkolnictwa wyższego na kryzysy związane z uchodźcami: budowanie włączenia społecznego poprzez rozwój potencjału, zaangażowanie obywatelskie i uznawanie umiejętności),  którego FRP jest partnerem ze strony polskiej, uruchomione zostało badanie

„Integracja społeczno-językowa i akademicka studentów z doświadczeniem uchodźczym w szkolnictwie wyższym” | "Sociolinguistic and academic integration  of students in exile enrolled in Higher Education",

mające na celu dokonanie analizy integracji społeczno-językowej i akademickiej studentów i doktorantów (także byłych) różnej narodowości i różnych poziomów z doświadczeniem uchodźczym w systemie szkolnictwa wyższego w krajach europejskich, w tym także w Polsce. Poddane analizie zostaną wyzwania i systemy wsparcia oferowane studentom-uchodźcom w uczelniach krajów przyjmujących.

Badanie jest skierowane do osób z doświadczeniem i statusem uchodźczym lub odpowiednim, niezależnie od obywatelstwa (np. Ukraina, Białoruś, Afganistan, Syria, Iran itd.), włączonym w ten czy inny sposób do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w kraju przyjmującym, w tym w Polsce.

Ankieta dostępna jest na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SiEinHE w kilku wersjach językowych, w tym w języku polskim.


Informacja nadesłana

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    14 kwietnia 2023