Badanie trendence Graduate Barometer

Zapraszamy do wzięcia udziału w największym w Europie badaniu dotyczącym zagadnień związanych z edukacją i karierą.

Dzięki trendence Graduate Barometer każdego roku około 950 uczelni w całej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentów. Około 280 000 studentów co roku ma swój wkład w kształtowanie przyszłości środowiska akademickiego i warunków pracy poprzez określenie swoich celów i motywacji. Dzięki Twoim odpowiedziom pracodawcy i uczelnie pozyskają informacje o potrzebach nowego pokolenia w zakresie kształcenia i rynku pracy.

Chcesz mieć w tym swój udział? Przejdź do badania online.

Po zakończeniu kwestionariusza będą na Ciebie czekać wyniki z zeszłorocznej edycji.

Twoje odpowiedzi są anonimowe, a dane podlegają ścisłej ochronie prawnej.

Źródło: Organizatorzy badania

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Kołbut
    Data dodania
    27 października 2015