Ankieta dla studentów zagranicznych

Ankieta przeznaczona jest dla studentów zagranicznych.

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie na temat zdrowia, samopoczucia, relacji społecznych w czasie pandemii COVID-19, oraz doświadczeń związanych z dyskryminacją ze względu na pochodzenie lub miejsce zamieszkania. Jeżeli jesteś studentem z zagranicy to ta ankieta jest także dla Ciebie (!)

Twoje odpowiedzi są anonimowe, dobrowolne i możesz przerwać udział w badaniu w każdej chwili.

Prosimy o wypełnienie ankiety do końca. Nie ma tutaj odpowiedzi ani dobrych ani złych. Potrzebujemy szczerych odpowiedzi na każde pytanie. Zajmie ci to około 20 minut.

Autorami tego projektu międzynarodowego, prowadzonego w Polsce i w Wielkiej Brytanii są naukowcy dr hab. Anna Bokszczanin, prof. Uniwersytetu Opolskiego, mgr Olga Gladysh z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (studia doktoranckie) oraz dr Marek Palace z Liverpool John Moores University (UK).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną olga.gladysh@sd.psych.pan.pl lub abok@uni.opole.pl

Link do ankiety w języku polskim


Dear Students,

You are invited to a short survey on health, well-being, social relations during the Covid-19 pandemic, and experiences of your origin/home region-based discrimination. Your responses will be anonymous, voluntary and you can withdraw at any point without any consequences. There are no right or wrong answers here - we just need your honest responses. The survey will take around 20 minutes to complete

This project is led by Opole University. The authors of this international project are scientists: Dr. Anna Bokszczanin, Professor of the University of Opole, Olga Gladysh, M.Sc. from the Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences (doctoral studies) and Dr. Marek Palace from Liverpool John Moores University (UK).

If you have any questions, please contact us at: olga.gladysh@sd.psych.pan.pl or abok@uni.opole.pl

Link do ankiety w języku angielskim

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 grudnia 2020