Absolutoria 2015

Zapraszamy studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się na zakończenie roku akademickiego 2014/2015.

Wyjątkowy i niezapomniany – taki właśnie powinien być dzień, w którym studenci kończą długi okres studiów i rozpoczynają nową drogę życia. Organizowane na koniec roku akademickiego Absolutoria stwarzają studentom możliwość do symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć ukończenia nauki na UMCS.

Absolutoria to uroczystości, odbywające się na Auli Uniwersyteckiej, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończą swą edukację, żegnając się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów.

Udział w imprezach biorą także zaproszeni przez uczestników goście (rodziny i znajomi). W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych Wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, są przepełnione chwilami radości i wzruszeń.

Dzięki nim zakończenie studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych - wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Informujemy, że zapisy na tegoroczne uroczystości potrwają do 8 maja.

Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Uroczystości będą odbywały się w piątki (godz. 15.30) oraz soboty (godz. 10.00). Ostateczny harmonogram imprez dla poszczególnych Wydziałów zostanie podany po jego akceptacji ze strony Władz Uczelni.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości, które odbyły się w poprzednich latach (kliknij tutaj)

Masz pytania dotyczące Absolutoriów?
Napisz do nas - absolutoria.umcs.lublin@gmail.com lub zadzwoń - 513 821 692.

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2015 znajdują się na stronie: www.faumcs.pl

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (absolutoria.umcs.lublin@gmail.com, tel. 513 821 692).

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Arkadiusz Wronowski
    Data dodania
    4 marca 2015