„Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” - program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z programem Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się już 7 marca 2020 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” jest przedstawienie zainteresowań naukowych studentów kierunków neofilologicznych z Wydziału Humanistycznego UMCS oraz stanu badań, jakie prowadzą, przygotowując np. prace semestralne, dyplomowe i magisterskie w języku kierunkowym.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • translatoryki
 • komparatystyki
 • glottodydaktyki
 • socjolingwistyki
 • etnolingwistyki i in.

Prezentacja dorobku naukowego studentów odbędzie się w sekcjach językowych i grupach wg wybranej dyscypliny naukowej.

Program konferencji dostępny jest w poniższym załączniku.

  Aktualności

  Data dodania
  5 marca 2020