„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – nowy program MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Nabór wniosków w ramach programu potrwa od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

„Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” to program, w ramach którego MNiSW przeznaczy 7 mln zł na wsparcie projektów studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni wyższych. Celem programu jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Koszt realizacji jednego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wnioski w ramach przedsięwzięcia mogą składać uczelnie, przy czym wnioskodawca może złożyć nie więcej niż:

 • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
 • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Nabór wniosków będzie trwał od 12 października do 13 listopada 2020 roku.

Więcej informacji na stronie MNiSW

Osoby zainteresowane zgłoszeniem się do projektu prosimy o wypełnienie załączonego formularza we wszystkich polach i pilne przesłanie mailem na adresy:

Marta Wolińska
e-mail: marta.wolinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 58 79

Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz
e-mail: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537 55 05

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 października 2020