„Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” – nabór ofert w projekcie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez dofinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencjach. Oferta uczelni powinna uwzględniać międzynarodowe wydarzenia, w których udział regulowany jest przez procedury oparte na mechanizmie rywalizacji o nagrodę. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student lub grupa studentów (np. Członkowie Koła Naukowego).

Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest posiadanie przed wszystkich studentów wskazanych w ofercie, udokumentowanych osiągnięć tj. nagrody i wyróżnienia w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach naukowych czy udział w projektach badawczych - w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu.

Przed ostatecznym złożeniem do MNISW, wszystkie wnioski będą podlegały weryfikacji i sprawdzeniu zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym. Oferty, które nie spełniają wymogów lub nie wpisują się w ideę projektu, mogą zostać odrzucone na etapie weryfikacji.

Niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach.

Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o pilny kontakt:

Biuro Spraw Studenckich CKiOS
Marta Wolińska
e-mail: marta.wolinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: (81) 537 58 79

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS
Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz
e-mail: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: (81) 537 55 05

Pełna treść komunikatu z opisem warunków i zasad uczestnictwa znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Aktualności

    Data dodania
    4 czerwca 2019