„Innowacje w praktyce” 2019 r. - konferencja, wystawa, spotkania panelowe

W dniach 4 – 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejna edycja Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin.

Spotkanie będzie obejmować trzy symultanicznie odbywające się wydarzenia:

  • Warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności;
  • VIII Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, prezentującą przykłady nowych technologii oraz urządzeń badawczo-pomiarowych;
  • VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w praktyce” przeznaczona głównie dla młodych naukowców.

Całe wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw przemysłowych, pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów z kraju i zagranicy. Uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

W ramach VI Konferencji „Innowacje w Praktyce”, odbędzie się konkurs na najlepszy poster naukowy.

Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin jest integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych. Oryginalnym rozwiązaniem tego typu spotkań jest to, że w jednym obiekcie, w tym samym czasie przedstawiane są prezentacje i prowadzone są dyskusje w środowisku naukowym, w którym uczestnicy mają wykształcenie inżynierskie, medyczne, rolnicze oraz humanistyczne, a ich miejscem pracy jest jedna z pięciu lubelskich uczelni, wspieranych przez współpracowników z kraju i zagranicy.

Warsztaty połączone z konferencją wraz z licznymi panelami mają charakter cykliczny i są organizowane od 2012r. Podczas Konferencji głos zabiorą doświadczeni badacze, młodzi naukowcy oraz studenci doktoranci z kraju i zagranicy. Szczególnego efektu organizatorzy upatrują w postaci zacieśnienia współpracy pomiędzy pięcioma lubelskimi uczelniami i przedstawicielami z zakładów przemysłowych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów UE i aktualnie wdrażanego projektu Horyzont 2020, w którym ważną rolę odgrywa współpraca międzysektorowa, głównie współpraca nauki i biznesu. Ponadto, organizatorzy kładą duży nacisk na aspekt praktyczny i w ramach panelu dyskusyjnego odbędą się warsztaty dotyczące tych zagadnień.

Panelowe Spotkania Dyskusyjne - konferencje, wystawy i warsztaty z roku na rok stają się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami a praktykami. Prowadzą również do ważnej merytorycznej dyskusji na temat sposobów komercjalizacji innowacji naukowych w wielu różnych dziedzinach. Naukowcy mają możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć badawczych, a przedsiębiorcy zapoznać szersze grono naukowców z Lubelszczyzny i całego kraju, ze swoją komercyjną ofertą.

Zapraszamy do udziału!

Informacje na temat wydarzenia oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.


Kontakt:
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS - tel. (81) 537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. nadz. UMCS - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 56 27

dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. UMCS - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 57 84

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2019