„Bułgarski na wakacje i nie tylko” - zapisy na warsztaty

Ruszyły zapisy na warsztaty z praktycznej nauki języka bułgarskiego pn. „Bułgarski na wakacje i nie tylko”. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun warsztatów: dr hab. Peter Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów: Nabycie umiejętności posługiwania się językiem bułgarskim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowej z zakresu realiów bułgarskich i bałkańskich.

Uczestnicy: Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka bułgarskiego, planujące krótkoterminowy wyjazd służbowy w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania: 30 h (15 spotkań x 2 h).

Terminy zajęć: luty - marzec 2019 r.

Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po bułgarsku między innymi w następujących obszarach: komunikacja w sferze relacji interpersonalnych, alfabet bułgarski – czytanie i pisanie cyrylicą, zakwaterowanie, czas wolny, handel, wyżywienie, zabytki i zachowania społeczne.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

  • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia;
  • rozumie, zna i potrafi używać prostych zdań, nazw i wyrażeń, aby opisać np. miejsce, gdzie mieszka, skorzystać z pomocy medycznej, załatwić sprawę w banku, sprawdzić pogodę lub termin w kalendarzu;
  • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

Ponadto uczestnik pozna zachowania codzienne i zwyczaje Bułgarów, a także bułgarskie zabytki z listy UNESCO.

Miejsce odbywania warsztatów: Wydział Humanistyczny UMCS

Cena: 250,00 zł brutto (obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów)

Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119 z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatów.

Opłatę za kurs językowy należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć kursu.

Termin i warunki rekrutacji: formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną lub osobiście na adres: 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
Rektorat, X piętro, pok. 1002 
kursy.bku@umcs.pl

Informacji udziela:

Kamila Pękala, Paulina Czyż 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
(Rektorat, X piętro, pok. 1002)
tel. 81 537 58 45 
kursy.bku@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2019