Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami - zgłaszanie wniosków

Zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami do składania formularzy na wsparcie asystenta dydaktycznego, bezpłatny transport i tłumacza języka migowego. Otwieramy również zapisy na dodatkowe lektoraty z języka obcego.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie w postaci:

 • bezpłatnych usług asystenta dydaktycznego,
 • tłumacza języka migowego,
 • bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Konkretne zadania asystenta dydaktycznego ustalane są indywidualnie ze studentem/doktorantem. Może do nich należeć m.in.:

 • odprowadzania na zajęcia, do domu i między budynkami uczelni;
 • robienie notatek na zajęciach;
 • dostosowywanie materiałów dydaktycznych (skanowanie lub przepisywanie notatek);
 • pomoc w bibliotece, w przygotowywaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych;
 • wsparcie studenta z ASD.

Zapraszamy również studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami do składania wniosków o wypożyczenie specjalistycznego sprzętu:

 • dyktafon
 • notebook 17 cali
 • tablet z klawiaturą 10 cali
 • system FM
 • klawiatura powiększona
 • powiększona mysz - Big Track
 • klawiatura dla osób piszących jedną ręką
 • powiększalnik Far View

Otwieramy zapisy na dodatkowe lektoraty grupowe z języka angielskiego. Dokładne terminy i miejsce spotkań zostaną ustalone po utworzeniu grupy.

Osoby niedosłyszące i niesłyszące mogą skorzystać z dodatkowych indywidualnych konsultacji z języka obcego.

Zachęcamy do przesłania formularza zgłoszeniowego do 2 października do godz. 10.00. Formularze przesłane później zostaną rozpatrzone na kolejnym zebraniu Komisji.

Kontakt:

DS „Helios”
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
e-mail: boniwp@mail.umcs.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30

Kierownik Biura - Wojciech Góra, pok. 2
tel. (81) 537-56-43

Beata Kiczyńska, Monika Sobolewska-Jaksim, Małgorzata Stankiewicz pok. 9
tel.: (81) 537-58-90

Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki

  Aktualności

  Data dodania
  29 września 2023