Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na wsparcie asystenta, tłumacza języka migowego i usługi transportu.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych usług asystenta dydaktycznego, tłumacza języka migowego oraz bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Zadania, które moga wykonywać asystenci:

 • towarzyszyć w drodze na zajęcia,
 • pomagać w notowaniu na zajęciach,
 • pomagać przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
 • pomagać w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
 • pomagać w zaliczeniach i egzaminach, gdy nie jest osobą merytorycznie bądź zawodowo związaną z przedmiotem, z którego student/doktorant zdaje egzamin,
 • pomagać w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Zapraszamy do wypełnienia formularza form wsparcia (wspólnego dla wszystkich form wsparcia) on-line:

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z Biurem:

DS Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 9
20-036 Lublin
Tel.: (81) 537-58-90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  21 września 2022