PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

M O S T

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

 

 Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

  O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 •  studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 •  studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
 •  studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 •  doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 •  od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 •  od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie,

bo już byłaś/eś na Erasmusie?

To żadna przeszkoda!

Zasada działa też w drugą stronę – fakt,

że wybierzesz się na MOST,

nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce

z oferty ERASMUS.

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE:

 • Koordynator ds. programu MOST na WPiA, Katedra Prawa Finansowego
  dr Marta Gontarczyk-Skowrońska
  dyżur:
  • środa 12:45 - 14:15
  • czwartek w godz. 11.10 - 12.40
   pok. 607 (WPiA, VI p.)
   tel. 81 537 52 27
   e-mail: marta.gontarczyk-skowronska@poczta.umcs.lublin.pl
 • studentki  i studenci
  mgr Elwira Mrugała

  Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
  Biuro ds. Kształcenia
  Zespół ds. Toku Studiów
  20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
  tel. (81) 537 54 64, (81) 537 57 91
 • doktorantki i doktoranci
  mgr Tomasz Góźdź

  Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
  Biuro ds. Kształcenia
  Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
  20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
  tel. (81) 537 52 88


 Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Jesteśmy na facebooku: www.facebook.com/programmost2000

Załączniki