www.most.amu.edu.pl

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

M O S T

 jest ofertą wymiany studentów  w ramach 20 polskich uczelni:


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Mogą wziąć w nim udział studenci po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Można studiować w  wybranej uczelni przez semestr lub cały rok. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Nie przegap swojej szansy! Zarejestruj się już dziś!


Jak powstał MOST?

Dokąd można wyjechać?

Koordynatorzy uczelniani

Kim są uczestniczki i uczestnicy?

Regulamin Programu MOST

MOST dla osób niepełnosprawnych

Kto może uczestniczyć?

Rekrutacja - krok po kroku

Kryteria kwalifikacji


OGŁOSZENIA i AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo, 

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, uprzejmie informuję, że 31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada br. 

Pismo przewodnie (PDF)


Szanowni Państwo, 

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, uprzejmie informuję, że 15 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 15 maja br. Tak jak w każdym poprzednim roku, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia, a także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych dołączyły uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie zrzeszonych jest już 29 uczelni wyższych, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a na każdej uczelni pomocni zainteresowanym studentom są nasi koordynatorzy. 

Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak 

Sekretariat UKK

  


Program MOST broszura informacyjna 2016/17


 Koordynatorzy Programu MOST

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


studentki i studenci

mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-5122, (81) 537-5791

doktorantki i doktoranci

mgr Tomasz Góźdź
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-5288


 Program MOST na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 


Wszelkie sprawy związane z programem MOST na Wydziale koordynuje Prodziekan ds. studenckich: 

dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. 

Zakład Statystyki Matematycznej IM UMCS (ZSM IM UMCS na stronie Wydziału) 

Dziekanat: pok. 306 (III p., budynek Rektoratu) 

tel. (81) 537-5212 

e-mail: Przemyslaw.Matula@umcs.lublin.plmatula@hektor.umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:

wtorek 13.00-14.00, czwartek 10.00-11.00


REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2017/2018


 

 


REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2016/2017


  


Program MOST (strona główna)

Program MOST (Facebook)