Cel i zasady konkursu

Celem konkursu jest wsparcie działań naukowych młodych naukowców a wysokość dofinansowania tych działań w roku 2022 wynosi 60 tys. zł z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS zostaje ogłoszony konkurs na projekty indywidualne lub zespołowe realizowane przez młodych naukowców.Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów są następujące:

 1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2023 r.,
 2. wysokość dofinasowania – maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 10 tys. zł, natomiast projektu zespołowego – 15 tys. zł; wszystkie wydatki należy ponieść do 15 listopada 2022 r. (data wpłynięcia faktury),
 3. forma i termin składania wniosku – wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl do 28 lutego 2022 r.,
 4. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone 28 marca 2022 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania); na stronie Instytutu zostanie zamieszczona lista beneficjentów konkursu,
 5. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 6. do oceny wniosków została powołana Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Projekty młodych naukowców”.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

  Autor
  Iwona Nogieć