Pracownia Mikroskopowa

Funkcjonowanie i usługi

 • Optymalizacja wykorzystania aparatury naukowej znajdującej się w Instytucie
 • Współpraca wewnętrzna naukowców pracujących w Instytucie Nauk Biologicznych
 • Świadczenie usług z zakresu badań mikroskopowych podmiotom zewnętrznym
 • Prowadzenie badań technikami mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej, badań mikroskopowych struktur powierzchniowych oraz na poziomie histologicznym, obrazowanie komórki i śledzenie wewnątrzkomórkowych procesów biologicznych
 • Wsparcie zajęć dydaktycznych w zakresie technik mikroskopii elektronowej

DO POBRANIA:      O Pracowni      Zasady udostępniania

Wyposażenie

 • Mikroskop elektronowy skaningowy TESCAN VEGA 3 LMU
 • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16 (z kamerą i oprogramowaniem)
 • Mikroskop biologiczny Olympus BX-61 (z kamerą i oprogramowaniem)
 • Mikroskop elektronowy transmisyjny (TEM) JEOL JEM 1400Flash klasy 120 kV

Mikroskopy należące do innych pracowni Instytutu: (zobacz szczegóły)

 • Laserowy mikroskop konfokalny Zeiss Axiovert 200M z głowicą skanującą LSM 5 Pascal
 • Laserowy skaningowy mikroskop konfokalny LSM 780 Zeiss
 • Mikroskop badawczy kontrastowo-fazowy i fluorescencyjny Leica DM 4000B, z modułem pozyskiwania, pomiarów interaktywnych i analizy obrazu LAS V3.1

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ