Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

Funkcjonowanie i usługi

 • Prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych, metod analiz i statystycznego modelowania danych
 • Katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych
 • Projektowanie baz danych
 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie dostępem do różnych rodzajów informacji
 • Wizualizacja danych przy użyciu zróżnicowanych narzędzi graficznych i analitycznych
 • Rozwijanie metod obliczeniowych, umożliwiających badanie struktury, ewolucji makromolekuł, interakcji między nimi oraz mechanizmów przekazywania informacji genetycznej
 • Ewidencja oraz analiza ogromnych ilości informacji biologicznych, gromadzonych w trakcie eksperymentów i badań genomicznych i proteomicznych
 • Modelowanie komputerowe, pozwalające antycypować zachowanie zarówno układów biologicznych, jak i pojedynczych cząsteczek w określonych warunkach
 

DO POBRANIA:      O Pracowni     

Oferowany zakres prac z danymi

Gromadzenie danych:

 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Nadzór i administracja procesu wprowadzania danych
 • Przygotowanie danych do analizy statystycznej
 • Opracowanie graficzne wyników

Projektowanie i programowanie:

 • Projektowanie i udoskonalania programów i aplikacji wspierających prace badawczą (Python, R, Java, Clojure, C++)
 • Tworzenie witryn i aplikacji internetowych

Analizy biostatystyczne:

 • Analizy statystyczne jedno i wielowymiarowe (PCA, CCA, DCA, RDA)
 • Statystyka elementarna; miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
 • Korelacje, modele statystyczne, testy, regresja
 • Opracowania wyników zgodnie ze standardami

-