Komisja ds. Promocji Instytutu Nauk Biologicznych

mgr Agata Dzyr
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
dr Piotr Koper
mgr Konrad Koperwas
mgr Karolina Łubek
Karolina Przebięda (przedstawiciel samorządu studentów)
mgr inż. Rafał Sosiński
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (przewodnicząca)
dr Robert Zubel