Pszczoły i inne zapylacze

1. Poprawa dobrostanu pszczół i innych zapylaczy

  • Nosemoza – wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium) (Aneta Ptaszyńska, Magdalena Kunat)
  • Fenomen pszczół miodnych, badania mikrobiomu i odporności (Aneta Ptaszyńska)
  • Wpływ suplementacji diety wybranymi pierwiastkami na rozwój pszczoły miodnej (Aneta Ptaszyńska)
  • Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema (Mariusz Trytek)

2. Wpływ ekstraktów uzyskanych z kartonu gniazd mrówek na zwalczanie nosemozy (Aneta Ptaszyńska, Bernard Staniec, Magdalena Kunat-Budzyńska, Grzegorz Wagner, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Dawid Stefaniuk)

3. Fałszowanie wosku pszczelego - laboratorium badania wosku (Mariusz Gagoś)


Zobacz również: