Mikrobiologia i immunologia

1. Zakażenia bakteryjne gospodarzy eukariotycznych

  • Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin (Adam Choma)
  • Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1 (Marta Palusińska-Szysz)
  • Właściwości fenotypowe i lokalizacja mutacji u klonów Agrobacterium tumefaciens defektywnych w syntezie endotoksyny. Badanie zdolności mutantów do tworzenia guzów (tumorów) na roślinach (Iwona Komaniecka)
  • Zróżnicowanie strukturalne lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Aeromonas - korelacja między budową LPS, wirulacją szczepów i zdolnością do przeżywania w amebach, naturalnym rezerwuarze bakterii w środowisku wodnym (Anna Turska-Szewczuk)
  • Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych (Iwona Komaniecka)

2. Bioaktywne molekuły bezkręgowców, mechanizmy wrodzonej odporności owadów oraz wykorzystanie modeli owadzich do badań interakcji gospodarz-patogen

  • Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze (Małgorzata Cytryńska)
  • Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym (Iwona Wojda)
  • Analiza oddziaływań anionowych i kationowych peptydów Galleria mellonella należących do czterech różnych rodzin peptydów odpornościowych na komórki bakterii i grzybów (Małgorzata Cytryńska)
  • Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans (Marta Fiołka)
  • Alfa-1,3-glukan, składnik ściany komórkowej grzybów, jako induktor wrodzonej odpowiedzi immunologicznej owadów (Sylwia Stączek)

Zobacz również: