Zdrowie człowieka i zwierząt

Dbałość o zdrowie ludzi i zwierząt zawsze stała w pierwszym rzędzie zainteresowań naukowców, szczególnie w obliczu nowych zagrożeń środowiskowych związanych z globalnym zanieczyszczeniem, rozpowszechnianiem chorób nieinfekcyjnych (jak nowotwory) i infekcyjnych (w tym odzwierzęcych).

Instytut Nauk Biologicznych prowadzi badania podstawowe w zakresie szeroko pojętego zdrowia ludzi i zwierząt. Nasi badacze zajmują się poznawaniem mechanizmów odpornościowych oraz sposobów przeciwdziałania chorobom zakaźnym i niezakaźnym. Jest to o tyle ważne, że osiągnięcia medycyny często wywodzą się z wcześniej przeprowadzonych badań podstawowych, a powiązanie nauk podstawowych z praktyką kliniczną jest warunkiem postępu w opiece zdrowotnej.

Aktywność badawcza zgrupowana jest wokół dwóch głównych tematów:


Zobacz również: