Zwierzętarnia

Opis i funkcjonowanie

  • Zwierzętarnia działa przy Katedrze Fizjologii Zwierząt i Farmakologii. Jest zwierzętarnią konwencjonalną przystosowaną technicznie do utrzymywania 2 gatunków zwierząt (myszy lub szczurów). Zajmuje powierzchnię ok. 80 m2 i obejmuje pomieszczenie bytowe dla zwierząt, pomieszczenie kwarantanny, izolatkę i pomieszczenia porządkowe
  • We wszystkich pomieszczeniach dla zwierząt wykorzystywane jest sterowane automatycznie sztuczne oświetlenie, panują stałe warunki temperaturowe (21–24°C) i wilgotność powietrza (45–65%) oraz zapewniona jest ciągła wymiana powietrza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz.U. 2022 poz. 1021)
  • Ośrodek posiada numer identyfikacyjny 0067 w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Rejestr użytkowników od dnia 20.02.2023 r., poz. 62)
  • Zwierzętarnia nie posiada uprawnień do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych
  • W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Zwierzętarni (dane kontakowe poniżej)
 

DO POBRANIA:      O Zwierzętarni    

Przydatne linki:

Informacje kontaktowe

 

Kierownik Zwierzętarni:

Pozostałe osoby do kontaktu:

Opiekun zwierząt:

  • Estera Paluha

Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt:

  • Piotr Wlaź – profesor nauk weterynaryjnych
  • Nina Kowalczyk – magister inżynier zootechnik

Lekarz weterynarii:

  • dr hab. Łukasz Jarosz

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ