Ogłoszenie konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS ogłaszam konkurs na projekty indywidualne lub zespołowe realizowane przez młodych naukowców. Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w roku 2020.

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w roku 2020 w kwocie 60 tys. zł oraz następujące warunki dotyczące konkursu i realizacji projektu:

  1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2021 r.,
  2. wysokość dofinansowania - maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 10 tys. zł, natomiast projektu zespołowego – 15 tys. zł; wszystkie wydatki należy ponieść do 15 listopada 2020 r.,  
  3. forma i termin składania wniosku - wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (pdf) do prof. dr hab. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej na adres szusterciesielska.agnieszka@poczta.umcs.lublin.pl, do dnia 8 kwietnia 2020 r.,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu - wyniki zostaną ogłoszone 21 kwietnia 2020 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania),
  5. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  6. do przygotowania konkursu oraz oceny wniosków została powołana Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Granty/Projekty młodych naukowców” oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

    Autor
    Iwona Nogieć