Celem konkursu jest wsparcie działań naukowych młodych naukowców, a wysokość dofinansowania tych działań w roku 2020 wynosi 60 tys. zł z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS ogłasza konkurs na projekty indywidualne lub zespołowe realizowane przez młodych naukowców.

Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów:

  1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2021 r.,
  2. wysokość dofinansowania - maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 10 tys. zł, natomiast projektu zespołowego – 15 tys. zł; wszystkie wydatki należy ponieść do 15 listopada 2020 r.,  
  3. forma i termin składania wniosku - wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (pdf) do prof. dr hab. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej na adres agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl, do dnia 8 kwietnia 2020 r.,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu - wyniki zostaną ogłoszone 21 kwietnia 2020 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania),
  5. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  6. do przygotowania konkursu oraz oceny wniosków została powołana Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Granty/Projekty młodych naukowców” oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.