Laboratorium Biospektroskopii

Funkcjonowanie i usługi

 1. Optymalizacja wykorzystania aparatury naukowej znajdującej się w Instytucie Nauk Biologicznych
 2. Współpraca wewnętrzna naukowców pracujących w Instytucie Nauk Biologicznych
 3. Prowadzenie badań in vivo i in vitro technikami spektroskopii molekularnej:
  • pomiar widm absorpcji UV-Vis (zakres spektralny: 200-800 nm) oraz FTIR (zakres spektralny: 4000-400 cm-1)
  • pomiar widm emisji oraz wzbudzenia fluorescencji (zakres spektralny: 200-900 nm)
  • obrazowanie chemiczne w podczerwieni
  • modelowanie błon biologicznych metodą Langmuir-Blodgett oraz obrazowanie powierzchni monowarstw cząsteczek na granicy faz woda-powietrze
 4. Wsparcie zajęć dydaktycznych w zakresie technik spektroskopii molekularnej
 5. Świadczenie usług z zakresu badań spektroskopowych podmiotom zewnętrznym (zgodnie z ustalonymi regułami)

DO POBRANIA:      O Laboratorium      Zasady udostępniania

Wyposażenie

Spektroskopia absorpcyjna UV-VIS:

 • Spektrofotometr absorpcyjny Cary 60 (z termostatowaniem, Agilent)
 • Spektrofotometr NanoDrop 2000c (Thermo Fisher Scientific)
 • Luminometr Victor X light (Perkin Elmer)
 • Spektrofotometr absorpcyjny dwuwiązkowy UV1900i (z termostatowaniem, Shimadzu)

Spektroskopia absorpcyjna i mikroskopia FTIR:

 • Spektrometr FTIR Vertex 70 (Bruker) wyposażony w detektory MCT oraz DTGS. Pomiar metodą ATR (kryształy ZnSe oraz Ge) lub transmisyjną. Spektrometr wyposażony jest w przystawkę temperaturową oraz przystawkę do pomiaru dichroizmu liniowego.
 • Mikroskop podczerwieni Hyperion 3000 (Bruker) wyposażony w obiektywy: 15x, 36x oraz 20x (obiektyw ATR), detektory: MCT i FPA oraz nisko/wysoko-temperaturową przystawkę Linkam.

Spektroskopia fluorescencyjna:

 • Spektrofluorymetr F7000 (z termostatowaniem, Hitachi)
 • Spektrofluorymetr Qubit 4 (Thermo Fisher Scientific)

Mikroskopia kąta Brewstera:

 • Zestaw Langmuira-Blogdett (wanna Langmuira (KSV NIMA, Biolin Scientific) zintegrowany z mikroskopem kąta Brewstera (UltraBAM, Accurion GmbH)

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ