Laboratorium Biospektroskopii

Funkcjonowanie i usługi

 • Optymalizacja wykorzystania aparatury naukowej znajdującej się w Instytucie Nauk Biologicznych
 • Współpraca wewnętrzna naukowców pracujących w Instytucie Nauk Biologicznych
 • Świadczenie usług z zakresu badań spektroskopowych podmiotom zewnętrznym (zgodnie z ustalonymi regułami)
 • Prowadzenie badań in vivo oraz in vitro technikami spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS, fluorescencyjnej, FTIR, FLIM

DO POBRANIA:      O Laboratorium      Zasady udostępniania

Wyposażenie

Spektroskopia absorpcyjna UV-VIS:

 • Spektrofotometr Agilent Cary 60 UV-Vis
 • Spektrofotometr Thermo Scientific NanoDrop 2000c
 • Luminometr Perkin Elmer Victor X light (czytnik płytek wielodołkowych)

Spektroskopia fluorescencyjna:

 • Spektrofluorymetr Hitachi F 7000
 • Spektrofluorymetr Thermo Scientific Qbit

Mikro-spektroskopia fluorescencyjna:

 • Mikroskop konfokalny LSM 780 Zeiss

Spektroskopia absorpcyjna i mikroskopia FTIR:

 • Spektrometr FTIR Vertex 70 z mikroskopem podczerwieni Hyperion 3000

Mikroskopia kąta Brewstera:

 • Zestaw Langmuira-Blodgett wraz z mikroskopem kąta Brewstera

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ