W 2022 roku Instytut Nauk Biologicznych UMCS, podobnie jak wszystkie przewidziane przez ustawodawcę jednostki badawcze, będzie podanny procesowi ewaluacji jakości działalności naukowej. Poniżej zamieszczamy kilka linków do dokumentów prawnych oraz innych opracowań związanych z tym procesem. Wykaz będzie na bieżąco uzupełniany, w miarę pojawiania się nowych danych, zmian prawnych i innych dokumentów dotyczących ewaluacji.

PRAWO

(1) Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

(2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

(3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

(4) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

(5) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016


INTERPRETACJE I ROZWINIĘCIA AKTÓW PRAWNYCH
(1) Ewaluacja na stronach KDN (konstytuja dla nauki) ;     (2) Ministerialny przewodnik po ewaluacji


PREZENTACJE I MATERIAŁY SZKOLENIOWE (MNiSW)
(1) Ewaluacja ;    (2) Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe ;   (3) Oświadczenia


WYKAZY WYDAWNICTW I CZASOPISM

(1) UAKTUALNIONY wykaz czasopism punktowanych z obejmujący lata 2019-21 okresu ewaluacji

 Wykaz czasopism z dyscypliną NAUKI BIOLOGICZNE - aktualizacja

 (3) Poprzedni wykaz czasopism punktowanych z obejmujący lata 2019-20 okresu ewaluacji

(4) Wykaz czasopism punktowanych (ujednolicony) obejmujący dwa pierwsze lata okresu ewaluacji (2017-18) :  Lista A; Lista B; Lista C