Sygnaling roślinny

1. Molekularne podstawy sygnałów elektrycznych w roślinach (Kazimierz Trębacz)

  • Molekularna dysekcja szybkiej, długodystansowej sygnalizacji za pośrednictwem kanałów jonowych w Marchantia polymorpha
  • Rola sygnalizacji elektrycznej w roślinie – symbioza ryzobiów
  • Kanały jonowe w tonoplaście mszaków (najstarszych roślin lądowych), klucz sukcesu ewolucyjnego?
  • Odkrywanie molekularnych podstaw sygnalizacji elektrycznej w roślinach

2. Związek sygnałów elektrycznych z aktywnością ruchową roślin (Maria Stolarz)


Zobacz również: