Konkurs III (edycja 2022)

Wsparcie działań naukowych młodych naukowców, w roku 2022 wyniosło 60 tys. zł. Konkurs został ogłoszony w dniu 19 stycznia 2022 roku, a realizacja projektów zakwalifikowanych do finansowania, zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, przebiegało wg poniższego harmonogramu.

Kalendarium konkursu

Działanie Data
Ogłoszenie konkursu przez Dyrektora Instytutu do 20 stycznia 2022 r.
Złożenie wniosków w Sekretariacie Instytutu do 28 lutego 2022 r.
Ogłoszenie Komisji o wynikach oceny projektów badawczych 28 marca 2022 r.
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych do 15 listopada 2022 r.
Ocena Komisji złożonego raportu z realizacji projektu badawczego do 31 stycznia 2023 r.
Poinformowanie wykonawców projektów o wyniku oceny raportu do 15 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

Do dnia 28 lutego wpłynęło 15 wniosków, które zostały ocenione przez powołaną Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Każdy wniosek był oceniany przez trzech członków Komisji i na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista projektów zakwalifikowanych do finansowania. Pięć wniosków zostało odrzuconych przez Komisję z przyczyn formalnych. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez członków Komisji.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce Badania/Wsparcie badań naukowych/Projekty młodych naukowców/Dokumenty do pobrania.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 15 listopada 2022 roku (data wpłynięcia faktury); niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych


Zobacz również: