OD 2023 ROKU

Nowe pozytywne allosteryczne modulatory transportera EAAT2 dla glutaminianu jako kandydaci do terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych
Konkurs: OPUS 23
Kier. zadania (UMCS): dr hab. Katarzyna Socała

Kier. projektu (CM-UJ): prof. Krzysztof Kamiński
relatedOpis
Plazmidom bakterii Legionella – znaczenie horyzontalnego transferu genów w ewolucji i wirulencji czynnika etiologicznego legionellozy
Konkurs: SONATA 18
Kier. projektu (UMCS): dr Piotr Koper
relatedOpis
Opracowanie mechanizmu działania białek inaktywujących rybosomy na poziomie molekularnym i komórkowym
Konkurs: OPUS 25
Kier. projektu (UMCS): dr Przemysław Grela
relatedOpis

OD 2022 ROKU

Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo
Konkurs: OPUS 21
Kier. zadania (UMCS): Dr hab. Dorota Nieoczym

Kier. projektu (UM-LUB): dr hab. Wirginia Kukuła-Koch
relatedOpis
Nosemoza - wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)
Konkurs: PRELUDIUM 20
Kier. projektu (UMCS): Dr Magdalena Kunat
relatedOpis
Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze
Konkurs: OPUS 21
Kier. zadania (UMCS): Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

Kier. projektu (UJ): dr Kamil Kamiński
relatedOpis
Preparaty dwuskładnikowe w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze
Konkurs: SONATA 17
Kier. projektu (UMCS): dr Katarzyna Szałapata
relatedOpis
Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych
Konkurs: OPUS 21
Kier. projektu (UMCS): Prof. dr hab. Piotr Wlaź
relatedOpis

OD 2021 ROKU

Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production
Konkurs: HORYZONT 2020
Kier. zadania (UMCS): Dr hab. Małgorzata Wójcik
relatedOpis
Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin
Konkurs: OPUS 19
Kier. zadania (UMCS): Prof. dr hab. Adam Choma

Kier. projektu (UŚ): prof. Zofia Piotrowska-Seget
relatedOpis
Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans
Konkurs: OPUS 19
Kier. projektu (UMCS): Dr hab. Marta Fiołka
relatedOpis
Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym
Konkurs: OPUS 19
Kier. projektu (UMCS): Dr hab. Iwona Wojda
relatedOpis

OD 2020 ROKU

Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową
Konkurs: OPUS 18
Kier. projektu (UMCS): prof. Mariusz Gagoś
relatedOpis
Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi
Konkurs: OPUS 18
Kier. projektu (UMCS): prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska
relatedOpis

OD 2019 ROKU

Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie
Konkurs: OPUS 16
Kier. projektu (UMCS): prof. Monika Janczarek
relatedOpis
Udział kompartmentu trans-Golgi w regulacji aktywnosci transporterów aminokwasów
Konkurs: SONATA BIS 8
Kier. projektu (UMCS): dr Dawid Krokowski
relatedOpis
Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych
Konkurs: OPUS 16
Kier. projektu (UMCS): dr hab. Iwona Komaniecka
relatedOpis

OD 2018 ROKU

Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1
Konkurs: OPUS 14
Kier. projektu (UMCS): dr hab. Marta Palusińska-Szysz
relatedOpis
Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu
Konkurs: OPUS 14
Kier. projektu (UMCS): dr hab. Małgorzata Marczak
relatedOpis